صفحه‌ی اصلی / فرم ها و آیین‌نامه‌ها / فرم ها و آیین‌نامه‌ها گروه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

فرم ها و آیین‌نامه‌ها گروه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT

برای دریافت هریک از فرم های زیر روی آن کلیک کنید

۱- آیین نامه انتخاب واحد و دفاع از پروژه

۲- الگوی نگارش پروژه

۳- فرم تعیین موضوع پروژه و تایید استاد راهنما

۴- فرم درخواست تمدید پروژه

۵- فرم های مربوط به دفاع از پروژه و ثبت نمره