صفحه‌ی اصلی / گروه های آموزشی / کامپیوتر / فرم ها و آیین نامه های گروه کامپیوتر

فرم ها و آیین نامه های گروه کامپیوتر

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی نرم افزار کامپیوتر

برای دریافت هریک از فرم های زیر روی آن کلیک کنید

۱- الگوی نگارش پروژه

۲- فرم تعیین موضوع پروژه و تایید استاد راهنما

۳- فرم درخواست تمدید پروژه

۴- فرم های مربوط به دفاع از پروژه و ثبت نمره