صفحه‌ی اصلی / تماس با موسسه

تماس با موسسه

آدرس ساختمان مرکزی: خراسان رضوی، سبزوار، خیابان رازی، نبش رازی ۱۰ (تقاطع خیابان طالقانی و رازی ( چهار راه امداد) به سمت مرکز آموزشی درمانی امداد دکتر شهید بهشتی).

صندوق پستی: ۶۱۵       کد پستی: ۹۶۱۷۶۶۸۴۴۵

آدرس ساختمان آموزشی: بلوار پاسداران- پاسداران ۵ .

تلفن تماس: ۴۴۶۶۸۸۷۰-۴۴۶۶۸۸۷۱-۴۴۶۶۸۸۷۲

رایانامه info@beyhagh.ac.ir
نمابر ۰۵۱-۴۴۶۶۸۳۳۱
ریاست آقای دکتر عبداله قلی زاده ۰۵۱-۴۴۶۶۸۳۳۰
معاون آموزشی و پژوهشی آقای فرج اله فرنودیان داخلی ۲
معاون اداری – مالی و دانشجویی آقای حسین استیری داخلی ۳
مدیر آموزش آقای مهندس رضا فرنودیان داخلی ۴
کارشناس مسئول اداره آموزش آقای موسی الرضا الهی داخلی ۵
مدیر پژوهش، فناوری و اطلاعات آقای دکتر سید محسن علوی داخلی ۶
کارشناس آموزش خانم حدادنیا داخلی ۷
دبیر خانه آقای مصطفی فلاحتی داخلی ۸
مدیرامور اداری و  مالی آقای منصور دولت آبادی داخلی ۹
ساختمان دانشکده فنی و مهندسی ۰۵۱-۴۴۶۴۱۷۵۰

فرم تماس مستقیم

فرم تماس مستقیم

[contact-form-7 id=”1021″ title=”تماس با ما”]
[put_wpgm id=1]