صفحه‌ی اصلی / هيات رئيسه / آقای حسین استیری

آقای حسین استیری

نام: حسین

نام خانوادگی: استیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

سابقه کار دانشگاهی:

 23 سال در پست های قائم مقام، معاون اداری و مالی، سرپرست دانشکده،
هیات علمی، مدیر گروه و مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.