صفحه‌ی اصلی / معاونت ها / مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام: سید محسن علوی

تحصیلات: دکتری مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد.

وظایف و مسئولیت های اصلی مدیر امور آموزشی :

۱- نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف موسسه.

۲- رسیدگی به برنامه های آموزشی موسسه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.

۳- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان.

۴- نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأئیدیه مدارک تحصیلی.

۵- نظارت بر امور نقل و انتقال دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده.

۶- برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی.

۷- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.