صفحه‌ی اصلی / هيات رئيسه / دکتر احمد فتوحی نسب

دکتر احمد فتوحی نسب


نام:
احمد
نام خانوادگی: فتوحی نسب
مرتبه علمی: استادیار
سال تولد: ۱۳۴۶
محل تولد: سبزوار

اطلاعات تحصیلی(مدرک –رشته- گرایش-سال اخذ- محل اخذ):


مقطع کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۸
مقطع دکتری: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۴

 فعالیت پژوهشی:

 الف–

تصحیح کتاب العجم فی آثار ملوک العجم

ب-

ز چمن تا انجمن: درس‌نامه‌ی فارسی عمومی

 ج-

نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)

د-

درج الدرر و درج الغرر فی بیان میلاد خیر البشر -مصصح کتاب

.