صفحه‌ی اصلی / معاونت ها / معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام: حسین

نام خانوادگی: استیری estiri

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

سابقه کار دانشگاهی:

۲۳سال در پستهای قائم مقام، معاون اداری و مالی، سرپرست دانشکده،
هیات علمی، مدیر گروه و مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار