مدیر گروه معماری

نام و نام خانوادگی: یاسر زارعی

Email: zarei_yasser@yahoo.com

 

تحصیلات دانشگاهی

  1. کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، (۱۳۸۳-۱۳۷۷)
  2. دانشجوی دکتری معماری دانشگاه منچستر انگلستان (۲۰۱۰)
  3. درجه m.phil در معماری از دانشگاه منچستر انگلستان (۲۰۱۲)

 

سوابق تدریس دانشگاهی

۱.دانشگاه حکیم سبزواری (از ۱۳۹۱ تا کنون)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد: روش تحقیق معماری، طراحی معماری۱و۲

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی: طراحی معماری ۲،۳و ۴، معماری جهان، معماری معاصر، مبانی نظری معماری و روستا۱و۲ (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

 ۲. موسسه آموزش عالی بیهق سبزوار (از ۱۳۹۳ تا کنون)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی: طراحی معماری ۲،۳، ۴و ۵، تحلیل فضای شهری، زبان تخصصی معماری و روستا (کارشناسی ناپیوسته معماری و کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

۳. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (از ۱۳۹۱ تا کنون)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی: طراحی معماری ۳، ۴و ۵ ، مبانی نظری معماری، انسان طبیعت معماری، معماری معاصر، تحلیل فضای شهری، زبان تخصصی معماری، (کارشناسی ناپیوسته معماری)

۴.پردیس علوم تحقیقات خراسان رضوی( ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد: طراحی معماری۲  (کارشناسی ارشد معماری)

۵. دانشگاه فردوسی مشهد( ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی: روستا۲ (کارشناسی پیوسته مهندسی معماری)

۶.موسسه آموزش عالی خاوران مشهد( ۱۳۸۶ – ۱۳۸۹)

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی: طراحی معماری ۲ و۳، روستا۲ (کارشناسی ناپیوسته معماری) –اصولومبانیمعماریوشهرسازی(کارشناسی ناپیوستهرشته عمران)

 

سوابق اشتغال

  1. کارشناس فنی و مطالعات طرحهای هادی در دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، مشهد(۱۳۸۴-۱۳۸۹) و عضو کمیته فنی تصویب طرحهای هادی استان خراسان رضوی

 

  1. مهندس معمار پایه ۱ (طراحی، نظارت و اجرا) سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی مختلف در استان خراسان رضوی، شهر مشهد از سال ۱۳۸۸ تاکنون

فعالیتهای متفرقه آموزشی

۱.برگزاری کارگاههای آموزشی:

  • برگزاری کارگاه آموزشی روشهای کاربردی و عملیاتی جمع آوری اطلاعات در حوزه شهر سازی و برنامه ریزی شهری در حاشیه پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، اردیبهشت ۱۳۹۲
  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ملزومات و روشهای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، بهمن۱۳۹۲

۲.برگزاری دوره های پیشرفته زبان انگلیسی

  • همکاری با موسسه زبان انگلیسی حافظ و کوثر در برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته زبان انگلیسی و کلاسهای آمادگی برای آزمون بین المللی IELTSاز سال ۱۳۹۲ تاکنون

گزیده مقالات علمی-پژوهشی

  1. زارعی، یاسر، (۱۳۸۸). نقدی بر فرآیند تهیه طرح هادی روستایی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره ۱۲۷

 

  1. Zarei, Y. (2018) When Practice Dictates Change: A New Framework for Architectural Education, in Zaman Q. andTroiani I. (eds.), Transdisciplinary Urbanism and Culture,Cham: Springer International Publishing