صفحه‌ی اصلی / هيات رئيسه / فرج اله فرنودیان

فرج اله فرنودیان

نام: فرج ا..

نام خانوادگی: فرنودیان

فرزند: محمد

متولد: ۱۳۳۲

تولد: سبزوار

سوابق تحصیلی:

دیپلم ریاضی از دبیرستان اسرار سبزوار

لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه ابوریحان بیرونی

فوق لیسانس برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم تهران

farnodiyan

 

سوابق شغلی:

عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار۸۴-۶۹ و ادامه تاکنون

کارشناس برنامه ریزی و تالیف و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش برنامه ریزی آموزشی ۶۴-۶۹

مدرس مرکز تربیت معلم شهید دستغیب تهران ۶۳-۶۸

مدرس مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار ۶۹-۸۲

مدرس مرکز عالی ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار ۷۲-۸۲

مرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران ۶۴-۶۹

مدرس مدعو دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۹-۸۷

دبیر آموزش و پرورش سبزوار ۶۲-۶۸

عضو کمیته بررسی اصول آموزش و پرورش تغییر نظام آموزشی

عضو کمیته تدوین برنامه و دروس تربیتی رشته های کاردانی مراکز تربیت معلم سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی ۶۷-۶۸

مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی مرکز سبزوار

 

الگو و مقالات:

ارائه الگوی برنامه ریزی درسی هفت عنصری دربرنامه درسی همایش علمی کاربردی بهبود در کیفیت آموزش عمومی ۷۴

عوامل موثر در انتخاب محتوا و حجم کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۲۰

محتوای درسی و پرورش خلاقیت دانش آموزان ۶ شماره مجله رشد تکنولوژی آموزشی ۸۸-۸۹

بررسی چگونگی انطباق تکالیف شب با نیاز های یاد گیری دانش آموزان

همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش علمی ۷۴

تکلیف شب یا فرصت های یادگیری خارج از مدرسه از دیدگاه برنامه ریزی درسی فصلنامه علمی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

سیمای تعلیم وتربیت در سبزوار و نقش آن در فرایند توسعه همایش بررسی راهبرد های علمی و عملی تقسیم استان خراسان و نقش آن در توسعه سال ۷۶ دانشگاه تربیت معلم سبزوار

موضوعات اساسی آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران قرن بیست و یکم

همایش شناخت موانع توسعه آموزشی مهد های کودک،مهد کودک تربیت سبزوار ۸۳

نقش نماز در آموزش و پرورش یادگیرندگان همایش آموزش و پرورش سبزوار

نقاشی و رابطه آن با پرورش خلاقیت کودکان در مهد های کودک اختتامیه جشنواره نقاشی مهد کودک تربیت بهزیستی سبزوار ۸۴

 

تالیف ها(کتاب ها و جزوه ها):

گردآورنده مجموعه مقالات اولین همایش شناخت موانع توسعه آموزشی و ارائه راهکارهای موثر در جهت ارتقا فرآیند یاددهی-یادگیری در مهدهای کودک ناشر مهد کودک تربیت سال۸۵

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

مبانی برنامه ریزی آموزش متوسط جزوه درسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

اصول برنامه ریزی درسی جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

روش تحقیق در علوم تربیتی جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

اصول برنامه ریزی آموزشی جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 

تحقیقات:

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ۸۸

همکاری در ارزشیابی کتاب کاربرد مواد آموزشی مراکز تربیت معلم گروه تکنولوژی آموزشی دفتر تالیف ۶۸

همکاری در ارزشیابی کتاب ، وسایل کمک آموزشی دانشگاههای تربیت معلم گروه تکنولوژی آموزشی دفتر تالیف ۶۹

بررسی مسائل و مشکلات راهنمایی تحصیلی سبزوار از دیدگاه مدیران،دبیران و دانش آموزان آموزش و پرورش سبزوار ۵۸

مشاور تحقیقاتی بررسی زیست بوم عشایر حسین آباد غیناب شهرستان بیرجند دفتر عشایر جهاد خراسان

هدایت ۳۰ پایان نامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ابتدایی مرکز عالی ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار

 

کارگاه آموزشی:

برگزاری کارگاه برنامه ریزی تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ۷۹ تا کنون

برگزاری کارگاه ارتباط موثر اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

برگزاری کارگاه پرورش خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

برگزاری کارگاههای آموزشی کشوری رویکردهای جدید آموزشی،کتب جدیدالتعالیف سازمان پرورش و برنامه ریزی آموزشی تهران ۷۸-۸۱ سه دوره

برگزاری کارگاههای نقاشی برای شهروندان در جشنواره نقاشی کودکان مهد کودک تربیت و اداره بهزیستی سبزوار ۸۴

برگزاری کارگاه تکنولوژی آموزشی کارشناسان دامپروری جهاد کشاورزی استان خراسان در شهر سبزوار

برگزاری کارگاه مشتری مداری کارکنان بانک ها دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

تقدیرها و تشویق ها:

دریافت مدال درجه ۲ فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ۵۴

تشویق وزیر آموزش و پرورش ۷۵

تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۶۳

تشویق مدیر کل آموزش و پرورش تهران ۶۵-۷۵

تشویق مدیر کل دفتر تربیت معلم ۶۴

تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۷۹

تقدیر مدیر کل دفتر تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۸۰

تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش خراسان

تشویق رئیس آموزش و پرورش سبزوار

تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار