صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه کامپیوتر

اطلاعیه های گروه کامپیوتر

رفع کسری مدارک دوره کاردانی دانشجویان گروه کامپیوتر

دانشجویان نامبرده زیر جهت رفع کسری مدارک تحصیلی( دریافت نامه) دوره کاردانی یا متوسطه خود به آموزش مراجعه نمایند کارشناسی کامپیوتر : مجتبی شیراوند : گواهی موقت کاردانی / ۶ قطعه عکس امیر داورزنی :  گواهی موقت کاردانی / کپی شناسنامه و کارت ملی / ۶قطعه عکس عاطفه بداغ ابادی ...

ادامه مطلب »