صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه‌های آموزشی و پژوهشی / مراحل انجام کارآموزی به همراه فرم های مربوطه

مراحل انجام کارآموزی به همراه فرم های مربوطه

مراحل انجام واحد کار آموزی به شرح زیر می باشد:

 1. دریافت فرم ها از طریق سایت
  برای دریافت فرم کار آموزی اینجا کلیک کنید
  جهت دریافت فرم اعلام نمره کار آموزی – پروژه – معرفی به استاد کلیک کنید
 2. مشخص کردن محل کار آموزی که مورد تآیید استاد کار آموزی و گروه رشته مورد نظر باشد .
 3. تکمیل کردن فرم تآیید محل کار آموزی (بعد از تآییدیه گروه ، دریافت نامه معرفی کار آموز به (اداره/شرکت) از دفتر ارتباط با صنعت سپس بردن فرم مربوط و معرفی نامه به (اداره/شرکت) و تکمیل کردن بند مربوط به مشخصات محل کار آموزی و در نهایت ثبت در دبیرخانه دانشگاه و تحویل فرم به دفتر ارتباط با صنعت ).
  توجه : کلیه مراحل بند ۳ حداکثر طی یک هفته انجام گیرد.
 4. تکمیل کردن فرم تآییدیه شروع به کار توسط اداره/شرکت برای ارائه به استاد کار آموزی جهت اطلاع از روزهای حضور دانشجو.
 5. تغییر محل کار آموزی فقط درموارد خاص امکان پذیر است زیرا تمامی مراحل در سیستم سیدا ثبت میگردد.
 6. در پایان دوره نامه تایپ شده اتمام کارآموزی از شرکت/اداره با مهر و امضاء به استاد مربوطه و دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود.

توجه عدم اتمام کار آموزی در مهلت مقرر و ثبت نشدن نمره حداکثر ۱ هفته بعد از امتحانات پایان هر ترم به منزله تکرار مجدد دوره کار آموزی در ترم بعدی دانشجو(با پرداخت هزینه مجدد) خواهد بود.

دانشجویان رشته عمران برای اطلاع از نحوه ارائه گزارش کار آموزی به قسمت اطلاعیه های گروه عمران مراجعه نمایند.