صفحه‌ی اصلی / معاونت ها / مدیر اداری و مالی

مدیر اداری و مالی

نام: منصور

نام خانوادگی: دولت آبادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

شرح وظایف مدیر امور اداری و  مالی

وظایف تخصصی امور مالی:

 •  انجام کلیه امور مالی موسسه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط.
 • وصول اعتبارات موسسه.
 •  نگهداری و تنظیم اعتبارات و تعهدات و حساب اموال موسسه.
 •  نگهداری و تنظیم دفاتر حساب های دریافتی و پرداختی موسسه.
 •  نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه.
 •  تهیه و تنظیم گزارش های مالی و ارائه ان به معاون مربوطه و رئیس موسسه و مقامات ذیصلاح.
 •  همکاری با واحد های زیربط در تنظیم بودجه سالانه.
 •  وصول در آمدهای موسسه و نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن.
 •  نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه گردان.
 •  صدور چک و حواله های نقدی.
 •  تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و تنظیم لیست برگشتیهای حقوق.
 •  صدور برگه های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداخت.
 • نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداخت ها.
 •  تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و خدمات وسایر هزینه ها.
 • نگهداری و ثبت دفتر روزنامه کل و کنترل دفاتر از طریق حساب های دفتر کل.
 •  تهیه وتنظیم آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک سواد و برنامه عملیات.

وظایف و اختیارات مدیریت امور اداری و پشتیبانی، نظارت و انجام امور مربوط به موارد زیر میباشد:

 • انجام امور کارگزینی
 • اداره رفاه کارکنان
 • اداره خدمات
 • اداره تدارکات
 • اداره تاسیسات
 • انباردار
 • دبیرخانه