صفحه‌ی اصلی / راهنمای ارتباط با Home با استفاده از FTP و HTTP

راهنمای ارتباط با Home با استفاده از FTP و HTTP

 • وارد MyComputer شوید
 • برای ارتباط با استفاده از FTP
  در خارج از موسسه: در قسمت آدرس: ftp://home.beyhagh.ac.ir را وارد نمایید
  در داخل موسسه: در قسمت آدرس: ftp://home.beyhagh.local را وارد نمایید

 

 • وارد Internet Explorer شوید
 • برای ارتباط با استفاده از HTTP
  در خارج از موسسه: در قسمت آدرس: http://home.beyhagh.ac.ir را وارد نمایید
  در داخل موسسه: در قسمت آدرس: http://home.beyhagh.local را وارد نمایید

 


 • در صورتی که اتصال برقرار شود، پنجره دریافت نام کاربری و کلمه عبور ظاهر می‌شود

 • نام‌کاربری همان شماره دانشجویی و رمز‌عبور کد ملی شما می‌باشد (توجه: در صورتی که رمز عبور ، ورود به سیستم خود را تغییر دهید این رمز نیز تغییر می‌یابد)

 • در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد. اطلاعات درایو Home شما (:H) قابل مشاهده می‌باشد

 • برای ارتباط با این سیستم از نرم افزارهایی همانند CuteFTP نیز می‌توانید استفاده نمایید