صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان

با توجه به تغییرات انجام شده در زمان برگزاری برخی کلاس ها حتما به پرتابل خود جهت اطمینان از ساعت و محل تشکیل کلاس مراجعه نمایید.

اداره آموزش