صفحه‌ی اصلی / فرم ها و آیین‌نامه‌ها

فرم ها و آیین‌نامه‌ها

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT برای دریافت هریک از فرم های زیر روی آن کلیک کنید ۱- آیین نامه انتخاب واحد و دفاع از پروژه ۲- الگوی نگارش پروژه ۳- فرم تعیین موضوع پروژه و تایید استاد راهنما ۴- فرم درخواست تمدید ...

ادامه مطلب »

فرم‌ها و آیین نامه‌های مربوط به پروژه پایانی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به پروژه پایانی نرم افزار کامپیوتر برای دریافت هریک از فرم های زیر روی آن کلیک کنید ۱- آیین نامه انتخاب واحد و دفاع از پروژه ۲- الگوی نگارش پروژه ۳- فرم تعیین موضوع پروژه و تایید استاد راهنما ۴- فرم درخواست تمدید پروژه ۵- فرم ...

ادامه مطلب »