صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / عناوین رشته های مورد پذیرش در کلیه مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی بیهق به همراه کد محل انتخابی آنها- ورودی بهمن ۱۴۰۰

عناوین رشته های مورد پذیرش در کلیه مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی بیهق به همراه کد محل انتخابی آنها- ورودی بهمن ۱۴۰۰

عناوین رشته های مورد پذیرش در کلیه مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی بیهق به همراه کد محل انتخابی آنها