صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه معماری / اطلاعیه شرایط و زمان تحویل پروژه دروس عملی گروه معماری (ترم مهر ۹۵۱ )

اطلاعیه شرایط و زمان تحویل پروژه دروس عملی گروه معماری (ترم مهر ۹۵۱ )

«اطلاعیه تحویل پروژه های دانشجویان کارشناسی و کاردانی معماری»
۱- طراحی معماری ۵ _  آقای مهندس پورمختار
۲- طراحی معماری ۴ _ آقای دکتر زارعی
۳- طراحی معماری ۳ _ آقای دکتر زارعی
۴- طراحی معماری ۲ _ آقای مهندس پورمختار
۵- تمرینهای معماری ۲ _ آقای مهندس پورمختار

زمان: سه شنبه_ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵_ ساعت ۸_ ۱۰ صبح
مکان: ساختمان معماری؛ پاسداران ۵

توجه: شرایط و مدارک تحویل پروژه هر درس توسط استاد مربوط در فایل های pdf پیوست شده است:

۱- طرح ۴

۲- طرح ۳

۳- طرحی معماری ۵

۴- طراحی معماری ۲

۵- تمرین های معماری ۲