صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه عمران / کسری مدارک دانشجویان دروه کارشناسی ارشد عمران

کسری مدارک دانشجویان دروه کارشناسی ارشد عمران

دانشجویان نامبرده زیر هرچه سریعتر  به آموزش جهت رفع کسری مدارک دوره کارشناسی خود مراجعه فرمایند

  • هادی کامل (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)
  • مصطفی برادران (اصل مدرک یا گواهی موقت)
  • محمد رضا جان نثار (اصل یا گواهی موقت)
  • محمد مهدی اسکندری نداف (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)
  • میلاد خوش پسند (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)
  • محمد صادقیان (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)
  • حمید قربانی رضائی (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)
  • حمید رضا بلالی (کلیه مدارک تحصیلی ناقص میباشد)