صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / مهلت درخواست مهمانی و انتقال برای ترم مهر ۹۹

مهلت درخواست مهمانی و انتقال برای ترم مهر ۹۹

قایل توجه کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی ویا انتقال به سایر موسسات آموزش عالی. بدینوسیله به اطلاع می رساند متقاضیان از ۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بایستی در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درخواست خود را ثبت نمایند. اطلاعات تکمیلی در فایل زیر موجود می باشد.

http://www.beyhagh.ac.ir/wp-content/uploads/2020/04/مهمانی-و-انتقال-مهر-۹۹.pdf