صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / پذیرش دانشجو (بدون آزمون-سوابق تحصیلی) ورودی بهمن سال ۹۷ در دوره های کارشناسی پیوسته موسسه آموزش عالی بیهق (جدید)

پذیرش دانشجو (بدون آزمون-سوابق تحصیلی) ورودی بهمن سال ۹۷ در دوره های کارشناسی پیوسته موسسه آموزش عالی بیهق (جدید)