صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه برق / رفع کسری مدارک دوره کاردانی دانشجویان رشته مخابرات

رفع کسری مدارک دوره کاردانی دانشجویان رشته مخابرات

دانشجویان نامبرده زیر جهت رفع کسری مدارک تحصیلی( دریافت نامه) دوره کاردانی یا متوسطه خود به آموزش مراجعه نمایند

رشته کارشناسی ناپیوسته مخابرات :

 • اسماعیل دامرودی : گواهی موقت کاردانی
 • پژمان نودهی : گواهی موقت کاردانی
 • امیر علی خالصی : گواهی موقت کاردانی / کپی شناسنامه و کارت ملی
 • محمد رازقندی : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات /۶ قطعه عکس
 • رضا ارغیانی : گواهی موقت کاردانی / ۶ قطعه عکس
 • سمیه پارسیان راد : گواهی موقت کاردانی
 • محمد اذری : گواهی موقت کاردانی / ۶ قطعه عکس
 • مریم عاقلی : ۶ قطعه عکس
 • حسین اروند : گواهی موقت کاردانی
 • رضا سنگ سفیدی : گواهی موقت کاردانی
 • رضا یوسفی : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات