صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه عمران / رفع کسری مدارک دوره کاردانی یا متوسطه دانشجویان گروه عمران

رفع کسری مدارک دوره کاردانی یا متوسطه دانشجویان گروه عمران

دانشجویان نامبرده زیر جهت رفع کسری مدارک تحصیلی( دریافت نامه) دوره کاردانی یا متوسطه خود به آموزش مراجعه نمایند

کاردانی پیوسته عمران :

 • وحید بهروزیان : اصل مدرک / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • نیما نور افشان : تاییدیه تحصیلی / کپی کارت ملی

 

کارشناسی پیوسته عمران :

 • حمید داورزنی : اصل گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی
 • محمد جلینی : ریز نمرات / تاییدیه تحصیلی

 

رشته کارشناسی ناپیوسته عمران :

 • فاضل مومن : گواهی موقت کاردانی
 • براتعلی صولتی : کپی کارت پایان خدمت     
 • مجید مسعودی : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • بهزاد سمایی حسن آبادی : گواهی موقت کاردانی  / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • وحید عاقل ششتمد : گواهی موقت کاردانی
 • امیرمحمد یحیی آبادی : گواهی موقت کاردانی
 • میثم دروکی : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • علی معصومی : گواهی موقت کاردانی
 • سید محسن علوی رفیعی : تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • سید احسان باغجری : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • مرتضی برزویی : گواهی موقت کاردانی
 • محمد جواد دولت آبادی : گواهی موقت کاردانی / عکس ۶قطعه / کپی شناسنامه و کارت ملی
 • رسول جهانی سردق : گواهی موقت کاردانی
 • رضا جعفری : اصل گواهی موقت کاردانی / ۶قطعه عکس
 • محمد رضا کوشکی : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • شهاب برآبادی : گواهی موقت کاردانی / عکس ۶قطعه / کپی شناسنامه و کارت ملی
 • سید محسن باغجری : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
 • سیما رامشینی : گواهی موقت کاردانی / کپی شناسنامه
 • رضا سامقانی : گواهی موقت کاردانی