صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اعضای جدید انجمن علمی گروه معماری

اعضای جدید انجمن علمی گروه معماری

«بسمه تعالی»

قابل توجه دانشجویان محترم معماری

اعضای جدید انجمن علمی معماری معرفی می گردد:

۱٫ دبیر انجمن: آقای امیر مهدی زاده (کارشناسی ورودی بهمن ۹۲)

۲٫ عضو اصلی: خانم اعظم مفرح (کارشناسی ورودی مهر ۹۲)

۳٫ عضو اصلی: خانم مهدیه صفاریان (کارشناسی ورودی مهر ۹۲)

۴٫ عضو اصلی: خانم فتانه اسماعیلی (کارشناسی ورودی مهر ۹۲)

۵٫ عضو اصلی: آقای مجید رفیع (کارشناسی ورودی بهمن ۹۲)

۶٫ عضو اصلی: آقای محمدجواد سبحانی نیا (کاردانی ورودی مهر ۹۳)

کلیه دانشجویان معماری و رشته های دیگر در موسسه آموزش عالی بیهق و دانشگاه های دیگر برای همکاری با انجمن علمی معماری می توانند به دبیر و اعضای جدید انجمن مراجعه نمایند.