موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بیهق

تبریک بابت انتصاب جناب آقای دکتر باقری به سمت ریاست مرکز هیات های امنا وزارت علوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
عضو محترم هیات امنای موسسه آموزش عالی بیهق


بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را از طرف مقام عالی وزارت به سمت مشاور محترم وزیر و ریاست مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزی وزارت متبوع ، تبریک عرض نموده و توفیق آن استاد فرهیخته و گرانمایه را در پیشبرد اهداف آموزش عالی در نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزومندیم.


هیات موسس و هیات رییسه موسسه آموزش عالی بیهق

سرآغاز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

قرن 21 را قرن دانايي و يا به تعبيري ديگر فرا صنعتي نام نهاده اند.در چنين قرني  ، کشوري مي تواند در راه توسعه گام بردارد و آنرا استمرار بخشد که دانايان بيشتري در اختيار داشته باشد و از فناوري اطلاعات در جهت توسعه ي خود بيشترين بهره را ببرد ، زيرا تغييرات شتابنده ،جهان کنوني را فرا گرفته و جامعه را بسوي مرحله جديدي از تمدن بشري سوق مي دهد .

در چنين شرايطي توجه به نياز مبرم کشور به يک توسعه پايدار در جنبه هاي مختلف است . با نگاه خردمندانه مي توان دريافت اساس توسعه در گرو توسعه آموزشي بطور عام و توسعه آموزش عالي به عنوان يک جريان مستمر و متحول پويا در تربيت و توليد سرمايه ي انساني و پرورش دانايان به طور خاص مي باشد .

لذا توسعه آموزش عالي در کشور در دو بخش دولتي و غير دولتي همسو و به موازات همديگر بايد صورت پذيرد . يعني بايد فرهيختگان جامعه با همدلي و اعتماد مسئولانه گامهاي اساسي و موثر خود را در جهت پيشرو اهداف آموزش عالي کشور بردارند .

با توجه به موارد ذکر شده و آگاهي از نقش آموزش عالي در توسعه کشور بر آن شديم نسبت به ايجاد موسسه آموزش عالي بيهق به عنوان يک موسسه غيرانتفاعي تاثير گذار اقدام نماييم . چون واقف هستيم که نبايد بي هدف ، بي برنامه ،بي اميد ، بي بصيرت و بدون توجه به شرايط محيطي و به اجبار به سوي آينده کشيده شويم . بايد با ترسيم چشم انداز روشني از آينده ، سرنوشت خود را رقم بزنيم و اين کار در سايه شناخت و آگاهي  بيشتر و همدلي و اعتماد و سرشار از غرور خدمت امکان پذير است .

امروزه آموزش عالي در جهت تحقق اهداف خود به رشته هاي محکم دينداري ، وفاداري  ، احساس تملق ،دوستي ، آگاهي نوآوري ، توليد علم ، دانايي و ... محتاج است ، تا بتواند به عنوان يک نهاد تاثيرگذار نقش خود را بطور سازنده ، اميد بخش و پيش برنده در جامعه اسلامي ايفا نمايد . پس لازم است با توجه به نيازهاي اجتماعي و تحولات علم و فناوري ، با برنامه  جامع علمي و اجرايي کردن آنها ضمن غلبه بر مشکلات گامهاي اساسي در پيشبرد رسالت و اهداف خود بردارد.

 

اطلاعیه های اداری مالی