سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دانشجویان و اساتید گرامی می توانند جهت دریافت اعتبار خرید کتاب به سایت book.icfi.ir مراجعه نمایند.