رویدادها

رشته‌های موسسه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 1. مهندسی عمران گرایش زلزله
 2. مهندسی عمران گرایش سازه
 3. مشاوره گرایش مشاوره خانواده (جدید)

کارشناسی ناپیوسته

 1. حسابداری
 2. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 3. مهندسی تکنولوژی نرم افزار
 4. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات  و ارتباطات ICT گرایش کاربرد ها
 5. مهندسی تکنولوژی عمران اجرایی
 6. علمی-کاربردی معماری
 7. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش خطوط انتقال

 

برای دارندگان دیپلم کامل متوسطه

 1. کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 2. کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران
 3. کارشناسی پیوسته مهندسی برق در ۵ گرایش ( مخابرات – الکترونیک – قدرت – کنترل – مهندسی پزشکی)
 4. کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
 5. کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
 6. کارشناسی پیوسته روانشناسی
 7. کاردان فنی عمران (ساختمان)- ناپیوسته
 8. کارشناسی پیوسته حقوق (جدید)

 9. کارشناسی پیوسته مشاوره (جدید)

 

کاردانی پیوسته (هنرستان فنی و کاردانش)

 1. الکترونیک عمومی
 2. نرم افزار کامپیوتر
 3. مربی کودک
 4. عمران کارهای عمومی ساختمان
 5.  نقشه کشی معماری-معماری