رشته‌های موسسه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 1. مهندسی عمران گرایش زلزله
 2. مهندسی عمران گرایش سازه
 3. مشاوره گرایش مشاوره خانواده 

کارشناسی ناپیوسته

 1. علمی-کاربردی حسابداری
 2. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 3. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 4. مهندسی تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) گرایش کاربرد های ICT
 5.  مهندسی اجرایی عمران
 6. علمی-کاربردی معماری
 7. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش خطوط انتقال

 

برای دارندگان دیپلم کامل متوسطه

 1. کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 2. کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران
 3. کارشناسی پیوسته مهندسی برق 
 4. کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
 5. کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
 6. کارشناسی پیوسته روانشناسی
 7. کاردان فنی عمران (ساختمان)- ناپیوسته
 8. کارشناسی پیوسته حقوق

 9. کارشناسی پیوسته مشاوره 

 

کاردانی پیوسته (هنرستان فنی و کاردانش)

 1. الکترونیک عمومی
 2. نرم افزار کامپیوتر
 3. مربی کودک
 4. عمران کارهای عمومی ساختمان
 5.  نقشه کشی معماری-معماری