صفحه‌ی اصلی / تماس با موسسه

تماس با موسسه

آدرس ساختمان مرکزی: خراسان رضوی، سبزوار، تقاطع خیابان طالقانی و رازی ( چهار راه امداد)، جنب ساختمان اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سبزوار.

صندوق پستی: ۶۱۵       کد پستی: ۹۶۱۷۶۶۸۴۴۵

آدرس ساختمان دانشکده فنی و مهندسی: بلوار پاسداران- پاسداران ۵ .

تلفن تماس: ۴۴۶۶۸۸۷۰-۴۴۶۶۸۸۷۱-۴۴۶۶۸۸۷۲

رایانامه info@beyhagh.ac.ir
نمابر ۰۵۱-۴۴۶۶۸۳۳۱
ریاست آقای دکتر حسین بهروان ۰۵۱-۴۴۶۶۸۳۳۰
معاون آموزشی و پژوهشی آقای فرج اله فرنودیان داخلی ۲
معاون اداری – مالی و دانشجویی آقای حسین استیری داخلی ۳
مدیر آموزش آقای مهندس رضا فرنودیان داخلی ۴
کارشناس مسئول اداره آموزش آقای موسی الرضا الهی داخلی ۵
مدیر پژوهش، فناوری و اطلاعات آقای دکتر سید احسان علوی داخلی ۶
مدیرامور اداری و  مالی خانم سارا اقبالی داخلی ۷
دبیر خانه آقای مصطفی فلاحتی داخلی ۸
اتاق مدیران گروه داخلی ۹
ساختمان دانشکده فنی و مهندسی ۰۵۱-۴۴۶۴۱۷۵۰

فرم تماس مستقیم

فرم تماس مستقیم

[contact-form-7 id=”1021″ title=”تماس با ما”]

[put_wpgm id=1]