صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های دانشجویی / زمان و محل مراجعه جهت خرید ژتون غذا

زمان و محل مراجعه جهت خرید ژتون غذا

قابل توجه کلیه دانشجویانی که تمایل به استفاده از سلف سرویس موسسه را دارند :
 برای تهیه ژتون غذا  فقط روز های یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر به سازمان مرکزی جنب ساختمان مدیریت آموزشی، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.