صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های گروه معماری / رفع کسری مدارک دوره کاردانی دانشجویان گروه معماری

رفع کسری مدارک دوره کاردانی دانشجویان گروه معماری

دانشجویان نامبرده زیر جهت رفع کسری مدارک تحصیلی( دریافت نامه) دوره کاردانی یا متوسطه خود به آموزش مراجعه نمایند

کارشناسی ناپیوسته معماری :

  • ابوالفضل داوری علی آبادی : گواهی موقت کاردانی
  • سید امین حسینی منش : گواهی موقت کاردانی
  • مینا سادات موسوی زاده : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات /۶ قطعه عکس
  • الهام سادات طبسی : گواهی موقت کاردانی
  • امیر آزمون : گواهی موقت کاردانی
  • الهه نودهی : ۶ قطعه عکس
  • عارفه فرامرزی نیا : گواهی موقت کاردانی
  • نسرین معماری : گواهی موقت کاردانی / تاییدیه تحصیلی / ریز نمرات
  • محمود فیض آبادی : گواهی موقت کاردانی
  • مهرداد قلیچی : گواهی موقت کاردانی