صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / آخرین مهلت تحویل پروپوزال به گروه معماری

آخرین مهلت تحویل پروپوزال به گروه معماری

قابل دانشجویانی که درس طرح نهایی ( پایان نامه) در ترم بهمن ۹۳-۹۴(۹۳۲) انتخاب واحد کرده اند. آخرین مهلت تحویل پروپوزال طرح نهایی پس از تایید استاد راهنما به گروه حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۰ میباشد.

فایل مربوط به پروپوزال در قسمت اطلاعیه گروه در همین سایت موجود میباشد.