صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / برای دریافت آخرین اطلاعیه های ثبت نام سازمان سنجش در مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف موسسه همچنین نحوه ثبت نام پس از پذیرش به قسمت “امور ثبت نام” مراجعه نمایید

برای دریافت آخرین اطلاعیه های ثبت نام سازمان سنجش در مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف موسسه همچنین نحوه ثبت نام پس از پذیرش به قسمت “امور ثبت نام” مراجعه نمایید