صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / اطلاعیه مهم آموزشی و مالی در خصوص برگزاری امتحانات

اطلاعیه مهم آموزشی و مالی در خصوص برگزاری امتحانات

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، با توجه به شرایط خاص این ترم و تاریخ شروع امتحانات ، بنا به مصوبه شورای آموزشی ، آخرین فرصت جهت تعیین تکلیف وضعیت آموزشی و مالی  دانشجویان تا تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ خواهد بود.  بعد از این تاریخ لیست نهایی دانشجویان در اختیار استادان گرامی قرار گرفته و آنان مجاز به امتحان گرفتن و ثبت نمره فقط برای این گروه از دانشجویان می باشند. بدیهی است تمام تبعات ناشی از عدم تعیین تکلیف آموزشی و مالی به عهده دانشجویان محترم می باشد.