رویدادها
صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / اطلاعیه مهم در خصوص رشته جدید کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص رشته جدید کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص رشته جدید کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

باستحضار کلیه دانشجویان و متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی می رساند، موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بیهق برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با موافقت دفتر غیرانتفاعی و شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز جذب دانشجو در رشته کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده را دریافت کرده است. بنابراین کلیه متقاضیان تحصیل در این رشته برای سال تحصیلی پیش رو می توانند نسبت به ثبت نام از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.
اداره آموزش