رویدادها
صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / اولین جلسه هم اندیشی کمیته برگزاری دومین دوره مسابقات بتن مقاوم و اقتصادی سال ۱۳۹۶

اولین جلسه هم اندیشی کمیته برگزاری دومین دوره مسابقات بتن مقاوم و اقتصادی سال ۱۳۹۶

اولین جلسه کمیته برگزاری دومین دوره مسابقات بتن مقاوم و اقتصادی در تاریخ ۹۶/۰۸/۰۹ در دفتر ریاست موسسه با حضور سایر اعضا برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی موانع و مشکلات در خصوص برگزاری مسابقات در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، مسائل مختلف از نقطه نظر اعضا شرکت کننده در جلسه جهت رفع مسائل پیش رو عنوان و راه کارهایی پیشنهاد گردید.

اعضا کمیته برگزاری مسابقات آقایان:

۱- دکتر حسین بهروان سرپرست موسسه

۲- حسین استیری معاون اداری مالی و دانشجویی

۳- فرج اله فرنودیان معاون آموزشی و پژوهشی

۴- سید احسان علوی مدیر پژوهشی

۵- رضا فرنودیان مدیر آموزش

۶- حمید رضا تدین فر عضو هیأت علمی گروه عمران

۷- نصران فاطمی عضو هیأت علمی گروه عمران

۸- احمد پورمختار عضو هیأت علمی گروه معماری

روابط عمومی موسسه آموزش عالی بیهق