رویدادها
صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری که در ترم بهمن (۹۵۲) فارغ التحصیل می شوند.

قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری که در ترم بهمن (۹۵۲) فارغ التحصیل می شوند.

قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری که در ترم بهمن (۹۵۲) فارغ التحصیل میشوند. برگزاری جلسه دفاع از طرح نهایی مستلزم پرداخت کلیه بدهی ها به امور شهریه می باشد. در غیر اینصورت طی هماهنگی صورت گرفته با مدیر گروه محترم آقای پورمختار، تحت هیچ شرایطی اجازه دفاع از پروژه خود را ندارید و فارغ التحصیلی شما به تعویق خواهد افتاد.