صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / زمان تحویل نهایی پروژه های درسی گروه معماری ترم بهمن (۹۵۲)

زمان تحویل نهایی پروژه های درسی گروه معماری ترم بهمن (۹۵۲)

‼️«قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کاردانی معماری»‼️

✅ زمان تحویل نهایی پروژه های دروس زیر روز شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۸_۱۰ صبح است.

🔸 طراحی معماری ۴ (کارشناسی) _ مهندس پورمختار
🔸 طراحی معماری ۵ (کارشناسی) _ مهندس پورمختار

🔸 طراحی معماری ۱ (کاردانی) _ خانم مهندس قاسمی

🔸 طراحی معماری ۳ (کارشناسی) _ دکتر زارعی
🔸 طراحی فنی (کاردانی) _ دکتر زارعی