صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷-۹۶

ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷-۹۶

موسسه آموزش عالی بیهق برای سال ۹۷-۹۶ در رشته های کارشناسی ناپیوسته از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد

 🔴حسابداری
🔴مهندسی تکنولوژی الکترونیک
🔴مهندسی تکنولوژی نرم افزار
🔴مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات  و ارتباطات ICT گرایش کاربرد ها
🔴مهندسی تکنولوژی عمران اجرایی
🔴علمی- کاربردی معماری
🔴مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش خطوط انتقال                                                                                       

مهلت ثبت نام : مهلت ثبت نام از روز یک شنبه ۰۷ خرداد ماه ۱۳۹۶ تا پایان روز شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ است.