رویدادها
صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / گزارش برگزاری اولین دوره مسابقات بتن (مقاوم و اقتصادی) + عکس

گزارش برگزاری اولین دوره مسابقات بتن (مقاوم و اقتصادی) + عکس

اولین دوره مسابقات بتن (مقاوم و اقتصادی) با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان با این نوع بتن در روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه سال ۹۵ برگزار گردید. این دوره از مسابقات در یک مرحله  با حضور تیم های شرکت کننده (۱۰ تیم) از موسسه و سایر دانشگاه های شهرستان سبزوار برگزار گردید. تیم های شرکت کننده بتن را در حضور کارشناسان ساخته و گزارش نحوه رسیدن به طرح اختلاط نهایی را تحویل دادند.  پس از هفت روز عمل آوری آزمونه های بتنی، کمیته برگزاری مسابقات آنها را مطابق با آئین نامه مورد آزمایش قرار خواهد داد و در نهایت پس از بررسی گزارش کارها و محاسبه امتیاز نهایی، تیم های برتر معرفی خواهند شد.
اعضای کمیته نظارت و داوری مسابقه متشکل از  آقایان مهندس حمید رضا تدین فر، دکتر نصران فاطمی، دکتر سید احسان علوی و مهندس رضا فرنودیان می باشند که از همکاری ایشان کمال تشکر را داریم.
همچنین از همکاری مسئولین محترم موسسه آقایان دکتر حسین بهروان سرپرست موسسه، فرج اله فرنودیان معاونت آموزشی و پژوهشی، حسین استیری معاونت اداری-مالی و دانشجویی و  مهندس مصطفی فلاحتی مسئول امور دانشجویی کمال تشکر را داریم. روابط عمومی موسسه آموزش عالی بیهق